Dve percentá z dane tvoria dôležitú súčasť finančných prostriedkov občianskych združení a my nie sme výnimkou. Nenechajte vaše 2% z dane prepadnúť. Rozhodnite sami, na čo budú použité.

Identifikačné údaje:

Názov: Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET

Sídlo: Hagarova 4, 831 52 Bratislava – Rača

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00684040

IBAN: SK89 0200 0000 0019 7667 3754, Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava

Fyzické osoby

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

Daňové priznanie FO typ A

Daňové priznanie FO typ B

Postup:

- Fyzické osoby majú možnosť poukázať 2 % (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby, v minimálnej výške 3 € v prospech jedného prijímateľa.

- Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje AMAVET-u (uvedené vyššie).

- Potom tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania, zvyčajne do 31. marca.

Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania:

Vyhlásenie na stiahnutie

Postup:

- Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

- Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

- Vypíšte predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE a dopíšte tam svoje údaje spolu s vypočítanou sumou.

- Doručte obe tlačivá, resp. daňové priznanie na daňový úrad do 30.4.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.

Právnické osoby

Poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby

Daňové priznanie pre PO

Postup:

- Právnické osoby majú možnosť poukázať 1 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, v minimálnej výške 8 € jednému alebo viacerým prijímateľom.

- Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje AMAVET-u.

- Potom tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania, zvyčajne do 31. marca.